Město Pula je největší město Istrie a nachází se na jihozápadnímu pobřeží Istrijského poloostrova. Je proslulá svými zachovalými antickými památkami, z nichž nejznámější je římský amfiteátr z 1. stoleti, obecně nazýván Aréna, ve kterém se dodnes konájí jak letni filmový festival tak i jiné kulturnÍ manifestace. Slavoluk Sergijevaca a Augustúv chrám z 1.st. jsou též dobře uchované a významné stavby. Pula je dobře propojená s okolními ostrovy a městy jak cestovnim tak i mořským provozem, a také má i mezinárodní letiště.

Více informací: Turističká spolčnost města Pula, Forum 3,  Pula 52100, Tel: +385 52 219 197.