Pevnost Punta Christo byla postavena v polovině 19. století, na poloostrově poblíž Štinjanu, v ústí Pulského zálivu, naproti Národnímu parku Brijuni. Byla to největší a nejsilnější pobřežní pevnost c. a k. pevnostního dělostřelectva Rakousko-Uherské monarchie. Nyní ji dobyl Outlook Festival, největší evropský festival bass music, který se stává populární po celém světě jako top festivalová destinace. Kromě Outlook Festivalu, se zde odehrávají dva podobné festivaly: Dimensions a Seasplash Festival.